لطفاً کمی صبر کنید...

چند درصد زباله کشور تفکیک می شود؟

شناسه خبر: 40418 سرویس:

به گزارش خبرگزاری مردم به نقل از مهر، مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تراکم بالای جمعیتی در استان های شمالی، همچنین حساسیت های اکوسیستم خشکی و آبی این بخش کشور و بالا بودن سطح آب های زیرزمینی، گفت: پتانسیل آلودگی در این استان ها به ویژه در منابع پایه آب و خاک بسیار بالاست. محمدجواد سروش تاکید کرد: بافت اجتماعی استان های شمالی، سیستم مدیریتی متفاوت برای مدیریت پسماند این استان ها می طلبد و البته بررسی نحوه مدیریت پسماند در سایر کشورها نیز نشان می دهد که با توجه به شرایط کشورها، مدیریت ها هم بسیار متفاوت است. سروش ادامه داد: به طور نمونه در استرالیا با توجه به شرایط زمین ۷۰ درصد پسماند دفن و ۳۰ درصد به صورت بازیافت، در ایتالیا ۵۴ درصد دفن، ۱۲ درصد بازیافت و ۳۳ درصد کمپوست، در ژاپن تنها ۳ درصد دفن، ۱۷ درصد بازیافت مواد و ۷۴ درصد بازیافت انرژی، در سوییس ۱ درصد دفن، ۳۳ درصد بازیافت مواد، ۵۰ درصد بازیافت انرژی و ۱۶ درصد کمپوست، در آمریکا ۵۴ درصد دفن، ۲۴ درصد بازیافت مواد، ۱۴ درصد بازیافت انرژی و ۸ درصد بازیافت کمپوست هست

به گزارش خبرگزاری مردم به نقل از مهر، مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تراکم بالای جمعیتی در استان های شمالی، همچنین حساسیت های اکوسیستم خشکی و آبی این بخش کشور و بالا بودن سطح آب های زیرزمینی، گفت: پتانسیل آلودگی در این استان ها به ویژه در منابع پایه آب و خاک بسیار بالاست. محمدجواد سروش تاکید کرد: بافت اجتماعی استان های شمالی، سیستم مدیریتی متفاوت برای مدیریت پسماند این استان ها می طلبد و البته بررسی نحوه مدیریت پسماند در سایر کشورها نیز نشان می دهد که با توجه به شرایط کشورها، مدیریت ها هم بسیار متفاوت است. سروش ادامه داد: به طور نمونه در استرالیا با توجه به شرایط زمین ۷۰ درصد پسماند دفن و ۳۰ درصد به صورت بازیافت، در ایتالیا ۵۴ درصد دفن، ۱۲ درصد بازیافت و ۳۳ درصد کمپوست، در ژاپن تنها ۳ درصد دفن، ۱۷ درصد بازیافت مواد و ۷۴ درصد بازیافت انرژی، در سوییس ۱ درصد دفن، ۳۳ درصد بازیافت مواد، ۵۰ درصد بازیافت انرژی و ۱۶ درصد کمپوست، در آمریکا ۵۴ درصد دفن، ۲۴ درصد بازیافت مواد، ۱۴ درصد بازیافت انرژی و ۸ درصد بازیافت کمپوست هست

انتهای پیام/*

برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال خبرگزاری مردم در تلگرام شوید.
نظرات
در پاسخ نظر
برگزیده
پربیننده‌ترین‌ها